Mga OFW Hiniling na Magparehistro Para sa Philippine National ID

0

 

Nanawagan ang Philippine Statistics Authority (PSA) sa mga overseas Filipino workers na magparehistro para sa Philippine national ID na naglalayong pagsamahin ang mga dose-dosenang ID ng gobyerno sa isang card.

Ayon kay PSA head Lisa Grace Bersales, ang PSA ay nagbabalak na magsumite ng panukala sa Philippine Overseas Employment Administration upang matulungan silang matiyak na ang bawat OFW ay nakarehistro para sa ID bago umalis sa bansa.

Sinabi ni Bersales na kahit na ang OFWs ay maaari ring makakuha ng kanilang mga national ID habang nasa ibang bansa sa pamamagitan ng pagbisita sa Philippine Consulates / Embassies sa kani-kanilang mga bansa.

Inihayag ng PSA na ang pagpaparehistro para sa Philippine national ID ay nakatakdang magsimula sa Disyembre bilang bahagi ng dry run phase nito.

Sa panahon ng dry run phaseang PSA ay nagta-target na magkaroon ng isang milyong Pilipino na nakarehistro para sa ID system.

Kasama sa mga benepisyo ng national ID ang:
– Ang ID ay magsisilbi bilang isang opisyal na dokumento ng pagkakaloob ng gobyerno
– Magagamit ito kapag nag-aaplay para sa isang pasaporte at lisensya sa pagmamaneho
– Mababawasan nito ang gastusin na kinakailangan sa pag-aplay para sa iba’t-ibang ID
– Maaari itong magamit para sa rehistrasyon at pagkakakilanlan ng pagboto
– Pagbubukas ng mga bank account at mga transaksyon na may kinalaman sa buwis

Ang mga taong magparehistro para sa pambansang ID ay bibigyan ng Common Reference Number (CRN) kasama ang kanilang personal na impormasyon kabilang ang kanilang buong pangalan, kasarian, tipo ng dugo, petsa ng kapanganakan, lugar ng kapanganakan, kung may asawa o wala, address ng tirahan, at larawan.

Pinagsasama ng ID ang mga ID na ibinibigay sa pamahalaan tulad ng PhilHealth, GSIS, Pag-ibig, SSS, NI31, TIN, Philippine Postal ID, barangay, at ID ng botante, lisensya sa pagmamaneho at pasaporte.

 

 

OFWs Required to Register for Philippine National ID

The Philippine Statistics Authority (PSA) calls on overseas Filipino workers to register for the Philippine national ID aimed at combining dozens of government IDs on a card.

PSA head Lisa Grace Bersales said the PSA is planning to submit a proposal to the Philippine Overseas Employment Administration to help ensure that every OFW is registered for ID before leaving the country.

Bersales said that even OFWs can also get their national IDs overseas by visiting the Philippine Consulates / Embassies in their respective countries.

The PSA has announced that the registration for the Philippine national ID is set to begin in December as part of its dry run phase.

During the dry run phase PSA is targeting to have a million Filipinos registered for the ID system.

National ID benefits include:
– The ID will serve as an official government grant document
– It is applicable when applying for a passport and driver’s license
– It will reduce the cost of the application required for different IDs
– It can be used for registration and voting identity
– Opening of bank accounts and tax-related transactions

People who register for the national ID will be given a Common Reference Number (CRN) along with their personal information including their full name, gender, blood type, date of birth, place of birth, whether married or not, address accommodation, and picture.

The ID combines government-issued IDs such as PhilHealth, GSIS, Love, SSS, NI31, TIN, Philippine Postal ID, barangay, and voter ID, driver’s license and passport.

Share.

About Author

Leave A Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.